ORDNINGSREGLER

Hos oss på Flammabadets camping hoppas vi att ni ska få en trevlig och skön semester.
Följande ordningsregler är till för din och de andra gästernas trivsel.
Vi hoppas dessa skall göra att du får en trevlig vistelse på vår camping.

 •  Anmäl dig i receptionen vid ankomsten.. Meddela direkt vid anmälan om du har med dig extra tält, båt etc.

 •  Tillfälliga besökande ombedes parkera sitt fordon på parkeringsplats utanför området eller på anvisad plats inom området. Campingvärden har rätt att ta ut en avgift från tillfälliga övernattande besökare.

 •  Campingvärden och övrig personal är ansvarig för lugn och ordning, och hjälper till om det uppstår problem.

 •  Se till att gasol och elutrustning är provad och godkänd enligt gällande bestämmelser.

 •  Stör inte lugnet på campingplatsen med motordrivet fordon mer än absolut nödvändigt. Kör i gånghastighet och så korta sträckor som möjligt.

 •  En generell regel på campingplatser är att visa hänsyn. Störande uppträdande är inte tillåtet. Mellan kl. 23.00 och 07.00 ska det vara tyst på campingplatsen.

 •  Hjälp barnen att hitta platser som är lämpliga för lek och bollspel. På de flesta platser finns speciella lekplatser och bollplaner iordningställda. Att kasta eller sparka boll bland tälten och husvagnarna är inte tillåtet.

 •  Hundägare ombedes visa största möjliga hänsyn mot övriga gäster. Håll hunden i kort koppel och rasta den på anvisad plats eller utanför området.

 • Försäljning vid och inom campingplatsen får bara förekomma med campingvärdens tillstånd.

 • Hjälp oss att hålla campingplatsen ren och skräpfri. Använd sophållarna som finns inom området. Tänk på att inte slänga glödande grillkol eller andra brandfarliga föremål i våra sopkärl, tunna för avfall från grillen finns vid sopstationen.
 •  Lämna de gemensamma utrymmena (toaletter, tvätt- och duschrum, kök och disk) i samma skick som du själv önskar finna dem.

 •  Avresa. Om inte annat avtalats med receptionen så ska campingtomten vara utrymd och städad före kl.12.00 på avresedagen. Detta med hänsyn till nya gäster. Vi är tacksamma för besked om avresedagen i god tid, särskilt under högsäsong.

 •  Campingvärden eller personalen ansvarar inte för skador på eller förlust av campinggästernas ägodelar. Den som skadar byggnader, material eller gästers ägodelar kan göras ersättningsskyldig.

 • Vi förutsätter att alla campinggäster tar hänsyn till varandra och hjälps åt att hålla ordning. Personalen har en skyldighet att agera i de fall där någon gäst inte respekterar dessa ordningsregler.

 •   Var aktsam om naturen – den behöver ditt skydd.